Oferta

 Zapraszamy do naszych gabinetów terapeutycznych, gdzie z troską i empatią zadbamy o prawidłowy rozwój Waszego dziecka.

Nasz zespół składa się z doświadczonych i wysoko wykwalifikowanych specjalistów:

 • psychologa
 • logopedy
 • pedagoga specjalnego
 • surdopedagoda
 • tyflopedagoga
Nasza kompleksowa oferta to:
 • pełna diagnostyka psychologiczna, pedagigiczna i logopedyczna
 • diagnoza i terapia Neuroflow – dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (wkrótce
 • terapia psychologiczna
 • terapia dzieci ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera
 • wprowadzenie oraz rozwijanie alternatywnych form komunikacji dla dzieci niemówiących (PECS, Makaton, język migowy)
 • arteterapia
 • trening umiejętności społecznych
 • terapia logopedyczna
 • logorytmika
 • terapia dzieci z niedosłuchem
 • terapia dzieci niedowidzących
 • zajęcia wspomagające wczesny rozwój dziecka
 • konsultacje w środowisku domowym
 • współpraca z fryzjerem, dentystą, restauracją itp. – „Świat przyjazny autystom”

Powyższe oddziaływania terapeutyczne wspieramy metodami Stosowanej Analizy Zachowania.
Nasza praca poddawana jest superwizji licencjonowanego terapeuty behawioralnego (Certyfikat BCBA).